Πολιτική ΠοιότηταςΒασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας, αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστες υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, σε συνδυασμό πάντα με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Με όραμα «Μια ισότιμη ζωή με αυτονομία και ανεξαρτησία» για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, συνεχίζουμε την ανοδική μας πορεία και διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην αγορά, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες με ευθύνη και ποιότητα.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Οργάνωσης της Ποιότητας, παρέχοντας όλους τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Συστήματος αυτού, προς όφελος των πελατών μας.

Η ORTHOSTATICAL προτάσσει των ωφελειών της στον τομέα της ποιότητας: Έχει γίνει συνείδηση στο προσωπικό, στους συνεργάτες αλλά και στην Διοίκηση της εταιρείας ότι η ποιότητα είναι ο στόχος της.

Η πολιτική ποιότητας της ORTHOSTATICAL διοχετεύεται και διαχέεται στο προσωπικό της εταιρίας μέσω των οδηγιών που εκδίδει η Διοίκηση της Εταιρίας, καθώς και συναντήσεων προσωπικού και Διοίκησης, όπου επεξηγείται αναλυτικά η πολιτική και αναζητούνται προτάσεις για την βελτίωση της.

Με τελικό σκοπό μας την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας, η εταιρεία μας εφαρμόζει μια σειρά από διαδικασίες που αφορούν:

  • Πελατοκεντρική κουλτούρα:
    Τη συνεχή παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεών τους. Την άμεση ανταπόκρισή μας στις υποδείξεις και τα παράπονα των πελατών μας.

  • Ανάλυση δεδομένων:
    Τις αποκλίσεις και τις άμεσες ενέργειες για την εξάλειψη των αιτιών δημιουργίας τους.

  • Βελτίωση:
    Την εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.Μενού

Social Share

Create a free account to save loved items.

Σύνδεση

Create a free account to use wishlists.

Σύνδεση